กิจกรรม


 • กิจกรรม

  ในฐานะ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด.ต. ชาญศักดิ์ เกษตรสินธุ์ สังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางนา ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ และโอกาสนี้ได้มอบเงินขวัญกำลังใจให้กับภรรยาและบุตร ของ ด.ต. ชาญศักดิ์ เกษตรสินธุ์ พร้อมทั้งนี้ ได้เข้าให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา โดยมี พ.ต.ท. ชโลธร วัฒนะโชติ รอง ผกก. (ป้องกันปราบปราม) พ.ต.ท. ศักดิพัฒน์ พลิคามินทร์ รอง ผกก. (สอบสวน) และข้าราชการตำรวจฝ่ายงานต่างๆ ให้การต้อนรับฯ

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้นนำ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 17025 โดยมีคุณ อุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีฯ

  ทั้งนี้ระบบมาตรฐาน ISO 17025 เป็นมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) ระดับสูงที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในผลการทดสอบต่อผู้มารับบริการทั้งในและต่างประเทศ

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) พร้อม พ.ต.อ. ชนิน วชิรปราณีกูล ผกก.สน. พระโขนง, พ.ต.อ. ศุภกิจ ต่อบุญ ผกก.สน.บางเสาธง, พ.ต.ท. ศักดิพัฒน์ พลิคามินทร์ รองผกก.(สอบสวน) สน.บางนา และ ทีมข่าว นสพ. วงในสยามและ วงในสยามออนไลน์ เข้าสวัสดีปีใหม่ และรับพรจาก คุณดารณี เสสะเวช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล และคณะแม่บ้านตำรวจนครบาล ที่ อาคารชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะ กราบเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าเยี่ยมเยียน พี่อู๊ด – ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล อาทิเช่น SEALECT TUNA แบรนด์ทูน่าอันดับ 1 ในประเทศไทย, KING OSCAR แบรนด์อับดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ และออสเตรเลีย สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน และ JOHN WEST แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง อันดับ 1 ใน สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เป็นต้น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ กรรมการโครงการลูกเสือ Ticket To Life (TTL) Thailand ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน และรับประกาศเกียรติคุณเนื่องจากการสนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศล รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 2560 ที่ผ่านมา

  โครงการลูกเสือ Ticket To Life (TTL) Thailand ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้น เป็นโครงการที่ใช้กระบวนการลูกเสือเข้ามาช่วยดูแลเด็กด้อยโอกาส หรือเด็กข้างถนนให้ได้รับการศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสทั้งหมดมีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม สืบต่อไป

  รายละเอียด