กิจกรรม


 • กิจกรรม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง) พร้อม พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง, ข้าราชการตำรวจ สน.พระโขนง และ พ่อค้าประชาชน ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สน. พระโขนง

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) อาทิเช่น คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งฯ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณณิยะดา จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน), คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน), น.อ.วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าร่วมงานพิธีฉลองมงคลสมรสของลูกสาว พล.อ. วิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ กราบเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ที่ได้รับเลือกให้เป็น นายกสโมสรโรตารีวังทองหลาง คนใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ได้รับเขิญให้เข้าเรียนหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม นำโดย คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)ประธานกรรมการสถาบันฯ

  หลักสูตร วธอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุนที่ทันเหตุการณ์ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ อาจารย์ กุลวดี ศิริภัทร์ และ คุณธนากร กัลยาณมิตร ร่วมพิธีใหญ่ปิดทอง พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

  พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระประธานของวิหารหลวงแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน แต่ชาวบ้านจะนิยมเรียกว่า "หลวงพ่อโต" ส่วนคนจีนก็จะเรียกว่า "ซำปอกง" เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย สร้างสมัย รัชกาลที่ 3

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ กรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ โดยมี คุณหญิง อุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ เป็นประธานฯ และมีกรรมการผู้มาร่วมประชุมอื่นๆ อาทิเช่น รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทย์ มศว. ผศ.พญ. นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น

  ทั้งนี้ ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหา คณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดใหม่ อีกตำแหน่งด้วย

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ทีมหน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ พร้อมให้บริการเชิงรุก แล้วค่ะ

  "โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ ไม่ได้ให้ลูกค้าแค่การบริการ ; แต่ให้การบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า"

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) เป็นตัวแทน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง มอบเงินสนับสนุน ผ่านทาง พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง เพื่อใช้ในการพัฒนาปรังปรุงพื้นที่ของ สน.พระโขนง ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ

  รายละเอียด