ที่ตั้ง

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

แผนกการตลาด

0-2865-0044-9

0-2865-1545

info@accufas.com

082-671-4559 (Sale นก)

063-193-4881 (Sale น้อย)

086-663-9069 (Sale แก้ว)

089-076-0093 (Sale อ้อย)

แผนกห้องปฏิบัติการ

environmentlab@accufas.com

0-2865-0044-9 ต่อ 4206, 4207

Find Usช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

ฟอร์มติดต่อช่องทางผ่านหน้าเว็บ